CONDITIILE GENERALE DE VANZARE A MARFURILOR SC „RAMER GROUP” SRL

 

1. DISPOZITII GENERALE

1.1. Aceste Conditii generale reglementeaza toate vanzarile realizate de RAMER GROUPSRL, cu sediul in mun.Varna, str. Troleyna № 6, inregistrata in Curtea Judeteana Varna in dosarul de firma № 1053/1999 , CUI 16165382, denumita In continuare Vanzator si Cumparatorii ei, stabilind anterior ordinea si conditiile in care se va transfera dreptul de proprietate asupra marfurilor vandute si plata pretului lor.

1.2. Aceste Conditii generale se considera acceptate neconditionat de catre Cumparator dupa ce:

1.2.1. Cumparatorul declara prin reprezentantul sau in scris, ca accepta Conditiile generale conform carora Vanzatorul vinde. Pentru acceptare se va considera si confirmarea prin e-mail sau prin semnatura electronica.

1.2.2. Cumparatorul este constient de Conditiile generale si nu le contesta pana la momentul in care marfa i va fi transferata.

1.3. Modificarile  Conditiilor generale se considera aprobate neconditionat de catre Cumparator dupa ce acesta a fost informat cu privire la modificarile, prin modurile prevazute in textele anterioare.

1.4. Partile int-un contact scris, in anexele unui astfel de contract, si/sau intr-o factura, intocmita  conform modelului  Vanzatorului  pot conveni intre ei si alte conditii, care difera de  Conditiile generale. Aceste conditii vor fi specificate In contractul scris, in anexa unui astfel de contract si/sau intr-o factura, intocmita  conform modelului  Vanzatorului si vor avea efect doar pentru vanzarea propriu-zisa. In acest caz, in cazul de discrepante intre cele convenite de parti si Conditii generale, vor avea efect cele convenite.

 

2. INCHEIEREA TRANZACTIEI

2.1. Tranzactia vanzarii comerciale se considera incheiata dupa ce: oferta Vanzatorului a fost confirmata in scris de Cumparator; sau o comanda a Cumparatorului a fost acceptata si confirmata de catre Vanzator; sau este  intocmita o factura, care contine datele marfurilor vandute, preturile, cantitatile si termenul, si modului de plata; sau a fost incheiat un contract scris; sau o anexa la un  astfel de contract; sau marfa a fost livrata cu nota de livrare a marfii intr-o forma intocmita de Vanzator.

2.2. Prezentele Conditii generale sunt considerate acceptate neconditionat de catre Cumparator dupa ce acesta prin reprezentatul lui:

- a confirmat conditiile in scris sau prin e-mail sau prin semnatura electronica; sau

- nu s-a opus, in scris, dupa prezentarea, livrarea sau studierea acestora; sau

- a primit, prin reprezentantul sau: o factura, si/sau o factura-proforma, si/sau o nota de livrare a marfii, prin care confirma neconditionat acceptarea prezentelor Conditii generale.

2.3. Vanzatorul nu este obligat prin comenzile formulate de Cumparator. Cele din urma sunt obligatoare pentru Vanzator, atunci cand pe baza acelorasi este emisa o factura-proforma si aceasta este platita integral de catre Cumparator.

 

3. TRANSFERUL MARFII

3.1. Transferul marfii Cumparatorului, a unui reprezentant al acestuia, unui curier sau unui transportator  se face in depozitele sau Atelierele de montare a duzelor futunilor DexyFlex a Vanzatorului, dupa intocmirea din partea Vanzatorului a unei facturi sau a unui aviz de insotire a marfii. Data de livrare este considerata ziua in care marfurile sunt transferate Cumparatorului, a unui reprezentant al acestuia, unui curier sau unui transportator  , respectiv data documentului de transfer eliberat.

3.2. Incarcarea si transportul marfurilor sunt suportate in intregime pe cheltuiala Cumparatorului, precum riscul de pierderi sau deteriorari a marfurilor se transfera catre Cumparator din momentul primirii acestora in depozitul Vanzatorului.

3.3. Cumparatorul este obligat sa efectueze manipularile de incarcare, transport si depozitare a marfurilor la propriul lui risc si cu propria forta de munca, actionand cu grija si respectand regulile obisnuite de siguranta.

3.4. Se poate aranja transferul marfurilor in alta locatie, prin curier sau printr-un transportator. In aceste cazuri, riscul de pierdere si deteriorare a marfurilor trece asupra Cumparatorului din momentul in care acestea parasesc depozitul sau atelierele DexyFlex a Vanzatorului.

 

4. TRANSFERUL PROPRIETATII SI AL RISCULUI

4.1. Cumparatorul plateste costul inaintea primirii marfurilor la depozitul sau atelierele DexyFlax a Vanzatorului sau in termenii si inconditii, stabilite in factura intocmita de Vanzator.

4.2. Dreptul de proprietate asupra marfurilor achizitionate, precum si riscul de pierderea si/sau deteriorarea accidentala  a acestora se transfera de la Vanzator la Cumparator in momentul primirii marfurilor in depozitul sau atelierele DexyFlex a Vanzatorului.

4.3. In cazul in care Cumparatorul nu apare sa primeasca marfurile in termenul prevazut sau dupa notificare, Vanzatorul poate anula contractul sau acordul, fara sa acorde o perioada suplimentara.

 

5. PRETURI, TERMENI SI CONDITII DE PLATA. GARANTII DE PLATA

5.1. Preturile marfurilor vandute sunt stabilite si urmeaza sa fie intelese in conditii de livrare EXW (Ex Works), In conformitate cu Incoterms 2010.

5.2. Cu exceptia cazurilor in care se convine altfel in mod expres, se accepta ca pretul Marfii este fara Taxa pe valoare adaugata inclusa.

5.3. Pretul este convenit intre parti si se inscrie la intocmirea facturii-proforma  sau la confirmarea scrisa a ofertei, comenzii sau in factura intocmita dupa modelul Vanzatorului. La o schimbare obiectiva a condițiilor de tarifare (cresterea ratei de schimb, a texelor,  taxelor vamale, etc.) Vanzatorul are dreptul de a ridica preturile pana la marimea respectiva.

5.4. Toate preturile marfurilor vor fi convenite intre parti in scris pentru validitate, preturile stabilite intr-o convorbire telefonica, pentru care nu exista o confirmare scrisa, nu au forta obligatorie pentru parti. 

5.5. Vanzatorul factureaza Cumparatorului vanzarile realizate tn conformitate cu legislatia aplicabila la momentul vanzarii.

5.6. Cumparatorul plateste pretul facturat imediat la transferul marfurilor.

5.7. Aranjamentul de plata amanata sau in avans a marfurilor este admisibil numai in cazul in care este precizat in mod expres intr-un contract scris, intr-o anexa la un astfel de contract, si/sau intr-o factura-proforma, si/sau intr-o factura intocmita conform modelului  Vanzatorului.

5.8. Cumparatorul este obligat la amanare la plata sa indeplineasca pe deplin obligatiile sale de plata cel tarziu in ziua stabilita In factura ca ultimul termen de plata. Obligatiile restante se considera efectuate in momentul in care contul Vanzatorului este avalizat cu sumele datorate conform facturilor.

5.9. Cumparatorul este obligat sa asigure creantele Vanzatorului pentru costul marfurilor vandute si sa:

- furnizeze Vanzatorului informatii despre bancile referente si numarul conturilor bancare, la care este obligat  sa directioneze veniturile sale de la cifra de afaceri comerciala;

-  prezinte la cererea Vanzatorului  bilete la ordin,  avalizate de bancile referente, cu privire la celelalte conturi ale Cumparatorului, pe care Vanzatorl le poate folosi pentru colectarea creantelor sale;

- elibereze la cererea Vanzatorului bilete la ordin  in favoarea acestuia în conditii de „fara cheltuieli si fara protest” pentru sumele, carea acopera creantele acestuia.

5.10. In cazul de  preturi de peste 3 000,00 /trei mii/ EUR sau echivalentul lor In BGN, Vanzatorul poate solicita de la Cumparator garantii suplimentare comerciale: gaj comercial, garantie bancara, asigurare, ipoteca etc. La discretia sa Vanzatorul poate solicita garantii suplimentare comerciale si in alte cazuri.

5.11. Plata pretului se va face printr-un transfer bancar, la un cont bancar specificat de Vanzator sau in numerar:

- in biroul Vanzatorului la adresa : mun.Varna, str. Troleyna № 6,

- in depozitul Vanzatorului la adresa: mun. Plovdiv, bulv. Rogoshko shose  № 6,ein curtea fabricii „Napredak”

- in Atelierele DexiFlex a Vanzatorului cu adresele indicate pe siteul web www.rambg.eu и www.dexyflex.eu;

- in cazul de livrare la domiciliu -  a angajatilor Vanzatorului;

- in cazul de  livrare prin firme de curierat, prin plata ramburs, platita la primirea marfurilor.

5.12. Toate sumele pe platile amanate convenite devin scadente imediat, in cazul in care pentru Cumparator se va deschide procedura de insolvabilitate, lichidare sau transformare.

5.13. Moneda de plata: EUR sau BGN  

5.14. Toate platile Cumparatorului catre Vanzator se vor face in EUR.

5.15. Cumparatorul are dreptul de a achita pretul marfurilor si in leve bulgare, conform ratei de schimb al Bancii Nationale Bulgare la data efectuarii patii.

5.16. Vanzatorul are dreptul unilateral sa anuleze dreptul Cumparatorului sa efectueze plata in BGN. Incetarea se face  in scris si are afact imediat.

5.17. Toate costurile bancare sunt pe cheltuela Cumparatorului.

5.18. Plata se va considera efectuata dupa intrarea sumei in contul bancar al Vanzatorului.

5.19. In cazul  de intarziere a platilor sau o alta neindeplinire a obligatiilor Cumparatorului, Vanzatorul are dreptul de a cere satisfacerea creantelor sale prin realizarea garantiilor acordate de Cumparator.

 

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI

6.1. Vanzatorul transfera marfurile Cumparatorului conform Conditiilor generale.

6.2. Vanzatorul emite o factura conform modelului sau pentru vanzarea efectuata, iar la cererea Cumparatorului – si alte documente.

6.3. In cazul In care Cumparatorul este in intarziere de primire a marfii, Vanzatorul poate:

- s-o predea in custodie;

- s-o vanda la preturi de piata dupa notificarea Cumparatorului;

- In cazul aparitiei unor circumstantee care ameninta interesele Vanzatorului s-o vanda chiar si fara preaviz;

6.4. Cheltuielile facute de Vanzator in legatura cu actiunile in temeiul alineatului precedent sunt pe sema Cumparatorului.

6.5. VInzatorul are dreptul de a primi  pretul convenit pentru marfa.

6.6. VInzatorul are dreptul , in cazul de intarziere a unor plati din partea Cumparatorului, sa primeasca dobanzile de intarziere si penalitatile datorite in conformitate cu prezentele Conditii generale.

 

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

7.1. Cumparatorul este obligat sa plateasca pretul marfii in cuantumul, modul, si in termenele stabilite In Conditiile generale si/sau intr-un contract scris, intr-o anexa unuia astfel de contract, intr-o factura-proforma, si/sau intr-o factura intocmita conform m odelul Vanzatorului.

7.2. Lipsa originalului facturii emise de Vanzator nu va scuti Cumparatorul de obligatia acestuia de plata a marfurilor primite.

7.3. Cumparatorul este obligat la intarzierea unor plati sa plateasca dobanzile si penalitatile aferente restantelor in conformitate cu prezentele Conditii generale.

7.4. Cumparatorul este obligat sa primeasca si sa ridice marfurile.

7.5. Cumparatorul este obligat sa examineze marfurile in termen de 3 zile de la primirea acesteia si in cazul in care nu indeplinesc cerintele, sa notifice imediat Vanzatorul. In cazul In care Cumparatorul nu reuseste sa faca acest lucru,  marfa este considerata complet aprobata.          

 

8. GARANTII. RECLAMATII

8.1. Vanzatorul declara ca dispune de toate documentele necesare aferente vanzarilor facute de acesta ale marfurilor in conformitate cu legislatia aplicabila la momentul vanzarii.

8.2. Vanzatorul va prezenta, la cererea Cumparatorului, documente legate de marfurile vandute de el, in conformitate cu legislatia aplicabila la momentul vanzarii.

8.3. Cumparatorul  isi rezerva dreptul la reclamatie, in cazul in care a pretins imediat defectele observate si lipsele de conformitate in fata Vanzatorului, dar nu mai tarziu de 3 /trei/ zile de la data primirii acestora. Dupa termenul indicat marfurile se vor considera acceptate fara comentarii de catre Cumparator.

8.4. Reclamatia urmeaza sa fie depusa in scris cu descrierea exacta a naturii defectelor invocate si este supusa aprobarii dupa stabilirea faptului ca aparitia acestora nu se datoreaza incarcarii dfectuoase , transportarii,  depozitarii sau utilizarii incorecte din partea Cumparatoruluik.

8.5. Cumparatorul pierde dreptul de reclamatie:

- In ceea ce priveste defectele, care pot fie observate la o simpla revizuire a articolului (inclusiv si cele pe ambalaj) din momentul, in care primeste marfa de la Vanzator, in conditii EXW (Ex Works), in conformitate cu Incoterms 2010;

- la orice amestecare, prelucrare, utilizare sau reambalare a marfurilor, ceea ce este considerat un semn neconditionat al primirii acestora.

8.6. Toate reclamatiile si garantiile sunt excluse dupa ce Cumparatorul vinde marfa unor parti terte, cu exceptia cazurilor, in care legea prevede altfel.

8.7. Vanzatorul nu este responsabil pentru utilizarea corecta a marfurilor, efectuarea unor teste cu acestea si productia unor produse din ele.

8.8. Intemeierea unor reclamatii depuse sunt evaluate de catre Vanzator, pe baza probelor prezentate sau la observarea directa a marfurilor reclamate.

8.9. In cazul  respectarii unei reclamatii Vanzatorul poate oferi marfuri de calitate pe contul sau in schimb sau reducerea pretului cu nu mai mult de 10 % /zece la suta/ din valoarea convenita a marfurilor.

8.10. Abateri mici, obisnuite in relatiile de afaceri sau abateri inevitabili din punct de vedere tehnic, in cantitate, calitate si dimensiune nu pot fie reclamate.

8.11. La aducerea unor dezacorduri de cantitate sau de calitate, Cumparatorul nu este exonerat de obligatia sa de a plati marfurile, care nu au fost refuzate sau de alte obligatii ale sale catre Vanzator.

8.12. Orice alta raspundere a Vanzatorului cu exceptia raspunderii de reclamatie angajate pe ordinea mai sus mentionata, este exclusa conform prezentelor Conditii generale.

 

9. SECRET COMERCIAL

9.1. Cumparatorul este obligat sa respecte conditiile de confidentialitate privind  oricaror informatii, care i-a devenit  cunoscuta legata de executarea contractelor care fac obiectul prezentelor Conditii generale, atat in timpul acţiunii, cat si dupa incetarea acestor contracte.

 

10. RASPUNDEREA IN CAZUL NEEXECUTARII

10.1. Oricare dintre parti poate rezilia contractele incheiate in conformitate cu prezentele Conditii generale printr-o notificare scrisa, trimisa celeilaltei partii in cazul in care aceasta din urma nu isi indeplineste din culpa obligatiile care ii revin. In acest caz toate obligatiile partilor devin imediat exigibile.

10.2. Cumparatorul nu poate rezilia un contract,  in cazul in care cantitatea marfurilor livrate se abate nesemnificativ de cele contractate.

10.3. In cazul punctului precedent Cumparatorul plateste marfurile primite real.

10.4. Vanzatorul poate rezilia contractele incheiate fara preaviz in cazul in care Cumparatorul nu indeplineste oricare dintre obigatiile sale carei ii revin in temeiul prezentelor Conditii generale sau celor negociate  suplimentar si/sau in ceea ce priveste aceluia este deschisa o  procedura de lichidare, insolventa sau transformare in conformitate cu Legea comertului.

10.5. In cazul de intarzierea a efectuarii platii in BGN Cumparatorul datoreaza Vanzatorului o sanctie In valoare de 1/360 din dobanda de baza + 10  puncte pe fiecare zi de intarziere, definita asupra valorii platii intarziate, precum toate sumele facturate la momentul intarzierii se directoinaeaza in intarziere sisuplimentar, precum si recuperare tuturor  prejudiciilor si daune interese cauzate  asupra acesteia , de asemenea, se calculeaza  penalitati.

10.6. In cazul de intarzierea a efectuarii platii in BGN Cumparatorul datoreaza Vanzatorului o sanctie In valoare de 1/360 din dobanda de baza + 10  puncte pe fiecare zi de intarziere, definita asupra valorii platii intarziate, precum toate sumele facturate la momentul intarzierii se directoinaeaza in intarziere si asupra acesteia , de asemenea, se calculeaza  penalitati.

10.7. In cazul In care Cumparatorul  refuza nejustificat sa primeasca marfa, Vanzatorul poate rezilia unilateral contractul si are dreptul la o penalizare in valoare de 35 % /treizeci si cinci la suta/ din volumul total a vanzarilor sau vanzarilor neefectuate, care incalca prevederile acestor Conditii generale, sau a celor negociate . Aceasta penalizare poate fi capturata de pretul platit in avans sau o parte a acestuia si de garantia comerciala suplimentara.

10.8. In cazul de neindeplinire a oricarei obligatie a prezentelor Conditii generale sau a celor negociate suplimentar, Cumparatorul datoreaza o penalizare iIn valoare de 30% /treizeci la suta/, stabilita asupra valorii cifrei de afaceri totala a vanzarilor sau a vanzarilor nedesfasurate, care incalca prezentele Conditii generale sau cele contractate suplimentar, precum si recuperarea tuturor pagubelor si a profiturilor pierdute, suferite de catre Vanzator ca urmare a celor neexecutate.

10.9. Vanzatorul nu este raspunzator pentru neexecutarea, cauzata de forta majora (calamitati naturale, tulburari sociale, actiuni a unui organism municipal sau de stat, etc). Indeplinirea obligatiilor se suspenda pe durata fortei majore.

10.10. In cazul neindeplinirii obligatiilor care ii revin in conformitate cu sectiunea 9. 1. partea in culpa datoreaza penalitati in valoare de 1 000,00 /una mie/ de EUR.

 

11. DISPOZITII FINALE

11.1. Toate comunicarile si avizele intre parti vor fi in foarma scris pentru valabilitate, precum forma scrisa se considera indeplinita la mesaje prin semnatura electronica.

11.2.Nulitatea unei dintre clauzele Condiţiilor generale sau a condiţiilor convenite suplimentar nu aduce la nulitatea unei alte clauze sau a prezentelor Conditii generale si/sau a celor contractate ca intregime.

11.3. Pentru orice litigiu cu privire la existenta si functionarea prezentelor Conditii generale sau in legatura cu incalcarea acestora ,  inclusiv disputele si discrepantele privind validitatea, interpretarea,  incalcarea,  executarea  sau neexecutarea acestora, precum si cu privire toate problemele nerezolvate in Conditiile generale si/sau intr-un contract scris, intr-o anexa a unui  astfel de contract, si/sau intr-o factura-proforma, intocmita de  Vanzator, este aplicabila legea bulgara in vigoare, precum partile rezolva relatiile sale printr-o intelegere. In absenta unui acord, litigiul va fi directionat pentru rezolvare Curtii Judetene din Varna.  

11.4. Aceste CondiTi generale vor fi aplicate pana la abrogarea lor expresa sau inlocuirea cu altele.

 

Prezentele „Conditii generale de vanzare a marfurilor“ au fost adoptate cu Proces verbal al Administratorului  societatii Ramer Group SRL si intra in vigoare cu efect de la 11.01.2021.